De wet Algemene verordening Gegegevensbescherming (AVG)

Dit is de nieuwe Europese privacy wet geldig per 25 mei 2018.

Ik hanteer de privacyverklaring Therapeuten van het Verbond Van Energetisch Therapeuten (VVET).