Als energetische therapeut sluit ik samen met de cliënt een behandelingsovereenkomst af. Nadat we met elkaar een afspraak hebben gemaakt voor een intake, krijg je via de mail een beveiligde link die toegang geeft tot een digitaal intakeformulier. Dit formulier vul je voorafgaande aan onze afspraak in. Ik kan vervolgens een eerste inschatting maken van de klachten en wat jouw hulpvraag is en stel dan een concept behandelplan op.

Tijdens het eerste consult energetische therapie bespreken we samen het intakeformulier en het concept behandelplan. Ik bespreek met jou hoeveel sessies wenselijk zijn om je klachten aan te pakken. En uiteraard hebben wij tijdens en aan het einde van het behandeltraject een tussentijdse en een eind-evaluatie.

Na het intakegesprek en bij overeenstemming over het behandelplan, geef ik je een eerste behandeling. Altijd vraag ik vooraf toestemming aan een cliënt energetische te mogen werken. Dit doe ik ook wanneer we online een behandeling hebben.

Het eerste consult inclusie intakegesprek en de eerste behandeling duurt ongeveer 90 minuten. Een vervolgconsult duurt 60 minuten of 40 minuten. De duur van de behandeling hangt af van de aard van de klachten. We spreken dit in het behandelplan met elkaar af.

Wil je naast de energetische therapie verdieping hebben ter ondersteuning van bijvoorbeeld je persoonlijke en spirituele transformatieproces? Dan kan je coaching overwegen. Hiervoor kunnen we samen een plan maken. De kosten voor een coaching sessie worden niet door zorgverzekeraars vergoed.

Tijdens en na energetische behandeling

Goed om te weten

Online behandeling

Hier vind je ervaringen van anderen over mijn begeleiding. 

Maak een afspraak

Je kunt voor een eerste consult energetische therapie altijd op korte termijn een afspraak maken. Neem telefonisch contact op: 06-53 64 30 88 of stuur een e-mail naar: info@empowering.nu .

Terug