• darkblurbg
  Welkom bij Empowering
  Praktijk voor Energetische Therapie en Coaching

Barbara Brennan schrijft: “Levensenergievelden zijn in China en India al meer dan vijfduizend jaar bekend. … Ik noem de levensenergie met betrekking tot mensen het menselijke energieveld. …. Het menselijke energieveld oftewel auraveld of in de wetenschappelijke termen het bio-veld is niet gewoon maar een energieveld. Het is de persoon. Feitelijk is het meer de persoon dan het fysieke lichaam. De niveaus van het menselijke energieveld zijn in werkelijkheid energielichamen. Ze zijn jou. Jij bent energie. Jij zit niet in je fysieke lichaam, je fysieke lichaam bevindt zicht in jou.” (Brennan, 2016) Het energieveld werkt als een filter dat bescherming biedt op alle lagen van het menselijk lichaam: het mentale, emotionele, etherische en het lichaam zelf. Het energieveld zorgt ervoor dat wat niet hoort, buiten blijft. Wanneer het energieveld te open is komen prikkels in de vorm van energie sterker binnen.

Het menselijke energieveld is geen Matroesjka, een stel Russische poppen die in elkaar passen, zegt Brennan. Het is een veld van subtiele energie dat ons fysieke lichaam omringt. Elk energetisch niveau heeft een eigen trilling-frequentie. Wat energetisch op één niveau gebeurt, heeft effect op alle andere niveaus van de mens. Wanneer een individu zich bijvoorbeeld mentaal bedreigd voelt, heeft dat effect op het emotionele niveau angst, en dit activeert de noodzakelijke overlevingshormonen, zoals adrenaline, in het fysieke lichaam. Met andere woorden, al deze aspecten: fysiek, etherisch, emotioneel en mentaal vormen gezamenlijk het energieveld oftewel de aura van de mens.

Het energieveld verbindt ons met energieën in onze omgeving (het werkt als een antenne of brug). Het communiceert op spirituele en psychologische niveaus via structuren die chakra's worden genoemd. Deze communicatie- en informatie-uitwisseling gebeurt meestal onbewust. Informatie die van buitenaf komt is energie en beïnvloedt het energieveld, de chakra’s en het fysieke lichaam hetzij positief hetzij negatief. Alles wat op het emotionele of mentale niveau gebeurt heeft energetische invloed op alle niveaus van de mens. Alle gebeurtenissen, patronen en overtuigingen – uit dit leven en wat we mee hebben genomen van vorig levens, ons karma, zijn energetisch aanwezig en voelbaar in ons energieveld.

Er wordt aangenomen dat het menselijke energieveld uit meerdere subtiele lagen bestaat en dat deze worden onthuld naarmate we ons bewustzijnsniveau verder ontwikkelen. Brennan (1994) beschrijft de volgende zeven energielichamen die het dichts bij het fysiek lichaam zijn.

1) Het ‘etherische lichaam’:

 • Dit is het eerste energielichaam en strekt zich ongeveer 0,5 tot 5 cm voorbij het fysieke lichaam uit. Het is gemakkelijkst te zien met het blote oog.
 • Het etherische lichaam ligt als het ware direct op de huid en het heeft dezelfde structuur als het fysieke lichaam, spieren, weefsels, botten, organen. Het etherische lichaam is waar de energie wordt gereflecteerd wanneer deze door meridianen en chakra's stroomt.
 • In het etherische lichaam kunnen veranderingen in energie onmiddellijk waarneembaar zijn o.a. negativiteit uit zich onmiddellijk. Het geeft de onmiddellijke gezondheid of ziekte van het fysieke lichaam aan.
 • Het etherische lichaam is verbonden met de wortelchakra en via dit chakra neemt aarde energie op.
 • In het etherische lichaam wordt het bewustzijn uitgedrukt in termen van sensaties zoals lichamelijk genot of pijn.
 • Kleur: wit /grijs tot blauw.

2) Het ‘emotionele lichaam’:

 • Dit is tweede energielichaam en strekt zich ongeveer 2,5 tot 7,5 cm uit het lichaam.
 • Het emotionele lichaam sluit nauw aan op het vorige energielichaam.
 • In deze laag zijn de gemoedstoestand en emoties die we hebben energetisch waarneembaar. Emoties zoals geluk, hoop, liefde, woede, verdriet en haat zijn hier allemaal te vinden. Het is ook verbonden met ons wensen en verlangens uit het verleden en dit kan voor spanning zorgen.
 • Het emotionele lichaam is verbonden met het sacrale chakra.
 • Kleur: kunnen alle kleuren van de regenboog zijn van heldere en stralende tot donkere, afhankelijk van de gemoedstoestand.

3) Het ‘mentale lichaam’:

 • Dit is het derde energielichaam en strekt zich ongeveer 7 tot 20 centimeter voorbij het fysieke lichaam.
 • Alles wat er aan gedachten, cognitieve processen, gemoedstoestand en ideeën in de mens opkomt is te vinden in dit lichaam.
 • Het laat zien hoe de mens vanuit eigen denken en gedachtenpatronen in contact staat met eigen omgeving en de maatschappij in het algemeen. Het geeft uiting aan de persoonlijke kracht in de wereld.
 • Verbonden met de Solar plexus Chakra.
 • Kleur: heldergeel.

4) Het ‘astrale lichaam’:

 • Dit is het vierde energielichaam. Het is de brug tussen de fysieke en spirituele lagen van de aura (verbindt de lagere drie niveaus met de hogere drie).
 • Naarmate de eigenaar spiritueel verder ontwikkeld is, zal het astrale lichaam ‘dikker’ zijn en verder uitstrekken tussen 15 tot 30 centimeter voorbij het fysieke lichaam.
 • Er vindt veel interactie plaats tussen mensen op astraal niveau. Wanneer mensen relaties met elkaar aangaan, worden hun chakra's verbonden via energiekoorden.
 • Geassocieerd met onvoorwaardelijke liefde.
 • Het astrale lichaam is verbonden met ons hogere bewustzijn of het Hogere Zelf. Tijdens uittredingen zou je met je astraallichaam reizen. Het astraallichaam zou vaak automatisch de vorm aan van het aardse lichaam aannemen en van een fijnstoffelijke substantie zijn.
 • Het is verbonden met het hartchakra.
 • Kleur: (semi-) transparant zilvergrijs, zilver, grijs, blauw, goud. De hartchakra van een liefdevol iemand is op het astrale niveau vol met roze licht.

5) Het ‘etherisch-causale lichaam’:

 • Dit is het vijfde energielichaam en strekt zich ongeveer 45 tot 60 centimeter voorbij het fysieke lichaam.
 • Bevat alles wat je op dit fysieke niveau creëert, inclusief je identiteit, persoonlijkheid en algehele energie. Hier worden al onze herinneringen, vergeten, herinnerd of weggeduwd, gespiegeld.
 • Het is verbonden met de keelchakra.
 • Genezen en sterker gemaakt door jouw waarheid te uiten en te weten wie je werkelijk bent.
 • Op dit niveau hebben klanken ook de sterkste helende kracht.
 • Kleur: transparante lijnen op een kobaltblauwe achtergrond.

6) Het ‘universele liefdeslichaam’:

 • Dit is het zesde energielichaam en strekt zich ongeveer 60 tot 80 centimeter voorbij het fysieke lichaam.
 • Verbonden met het derde oogchakra dat ook het spirituele of innerlijke oog wordt genoemd.
 • Het draagt een zeer sterke en krachtige vibratie. Het is het niveau waardoor we spirituele extase ervaren. Het is waar we licht en liefde zien in alles wat bestaat, waar we ondergedompeld zijn in licht, voelen dat we bij het licht horen en het licht bij ons, voelen dat wij één zijn met God. Wij hebben dan ons bewustzijn verruimt tot het zesde niveau van de aura. We kunnen dit niveau bereiken door meditatie en veel van de andere vormen van transformatiewerk.
 • Het voelen ervan hoort ook bij deze laag.
 • Als hij sterk is, kan hij het vermogen hebben om met de geestenwereld te communiceren en engelachtige boodschappen te ontvangen.
 • Kleur: prachtig glinsterend licht, pastelkleuring met een zilver/ gouden gloed en een opaalachtige schittering.

7) Het ‘ketherisch-causale lichaam’:

 • Het is zevende energielichaam en strekt zich ongeveer 75 cm tot een meter afstand voorbij het fysieke lichaam.
 • Dit vormt het mentale niveau van het spirituele gebied. Het is het hoogste spirituele niveau in het energieveld. Dit is waar de ziel communiceert met de bewuste geest via het onderbewustzijn in het mentale lichaam. Bewustzijn komt tot uiting in hogere concepten van weten of geloofssystemen. Vertegenwoordigt het gevoel één te zijn met het Universum/ één met de Schepper.
 • Alle chakra's en lichaamsvormen lijken op dit niveau van gouden licht te zijn gemaakt. Dit is het sterkste, meest veerkrachtige niveau van het energieveld, dat ook de hoofdstroom bevat die op en neer door de wervelkolom loopt en het hele lichaam voedt.
 • Bevat alle informatie over je ziel en vorige levens.
 • De energieën in dit lichaam draaien met een zeer hoge frequentie.
 • Het is verbonden met de kruinchakra.
 • Kleur: goud.

Bronnen:

 • Brennan, B.A. (1994). Bronnen van licht. Een nieuwe visie op bio-energie en healing van de auteur van ‘Licht op de aura’. Haarlem: Becht.
 • Brennan, B.A. (2016). Licht op de aura. Healing via het menselijke energieveld (23e druk). Haarlem: Altamira.